Perełki okolic Lubina – Księginice

Warto zwiedzać najbliższe okolice Lubina, które skrywają wiele ciekawych zabytków, jak np. pałac z 1867 r. w Księginicach. Wraz z otaczającym go parkiem i zabudową folwarczną. Polecam.